Dịch vụ Đo lường

KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨN

 • VĂN BẢN PHÁP QUY:

– GCN số:475/QĐ-TĐC được Bộ khoa học và Công nghệ – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 30/03/2015 giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
– QĐ số:346/QĐ-TĐC được Bộ khoa học và Công nghệ – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 30/03/2015 về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
– QĐ số:347/QĐ-TĐC được Bộ khoa học và Công nghệ – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 30/03/2015 về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo
– QĐ số:450.2016/QĐ-VPCNCL được Bộ khoa học và Công nghệ – Văn phòng công nhận chất lượng cấp ngày 30/03/2015 về việc công nhận phòng thí nghiệm theo ISO/IEC:17025:2005.

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP:
 1. Kiểm định đồng hồ đo xăng dầu.
 2. Kiểm định áp kế lò xo
 3. Kiểm định van an toàn.
 4. Kiểm định đồng hồ đo khí dân dụng kiểu màng.
 5. Hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi nhiệt độ.
 6. Hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi áp suất.
 7. Hiệu chuẩn thiết bị cân phân tích và cân kỹ thuật.
 8. Hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi mức.
 9. Hiệu chuẩn thiết bị đo điện. ( Vôn kế, ampe kế, ôm kế….)
 10. Đo, tính, lập bảng barem dung tích bồn chứa.
 11. Hiệu chuẩn thiết bị đo độ dài.
 12. Kiểm tra, thử nghiệm các dụng cụ an toàn điện;
 13. Kiểm tra điện trở nối đất, điện trở cách điện, kiểm tra an toàn điện.
 14. Kiểm tra động cơ điện phòng nổ.
 15. Tư vấn giám sát, đánh giá và tư vấn kỹ thuật chuyên ngành điện và tự động hóa
 16. Hiệu chuẩn, tư vấn thiết kế, đánh giá hệ thống đo lường trong công nghiệp
 17. Kiểm tra, hiệu chuẩn trang bị đo lường trong nhà máy điện và công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
EnglishVietnamese