CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG BẢO NAM
Địa chỉ: Thôn Kinh Triều, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Mã số thuế: 0201036567
Điện thoại: 02253.873.297- Fax: 02253.652.332
Email:baonammt@bnm.vn
Website: www.bnm.vn