Hệ thống chuẩn vận tốc khí – BN VSC

  • Hiệu chuẩn thiết bị đo vận tốc khí
  • Thử nghiệm môi trường vận tốc khí động
  • Thử nghiệm các thiết bị chịu gió
Mã: BN VSC Danh mục:
Call Now Button
EnglishVietnamese