Thiết bị đo lưu lượng khí kiểu màng bóng

  • Đo lưu lượng khí nhỏ trong đường ống kín
  • Hiệu chuẩn thiết bị đo lưu lượng khí nhỏ
  • Đo, kiểm tra độ rò rỉ khí trong chi tiết máy móc
Mã: BN SFV Serial-1 Danh mục:
Call Now Button
EnglishVietnamese